نمایش 1–12 از 17 نتیجه

نمایش 12 24 36

گلس SP9 آیفن 6 هوکو HOCO GLASS IPHONE 6 SP9-3D

 • استفاده از شیشه تمپر شده
 • تمام چسب
 • مقاوم در برابر ضربه و خط و خش
 • نصب آسان
 • وضوح و شفافیت بالا
 • مناسب برای تلفن همراه آیفن 6/6S
 • ضخامت 0.15 میلی متر

گلس V9 آیفن ۸ هوکو HOCO GLASS IP8 V9

 • استفاده از شیشه تمپر شده
 • تمام چسب
 • مقاوم در برابر ضربه و خط و خش
 • نصب آسان
 • وضوح و شفافیت بالا
 • ضخامت 0.15 میلی متر
 • مناسب برای تلفن همراه آیفن 8

گلس V9 آیفن ۸ پلاس هوکو HOCO GLASS IP8 PLUS V9

 • استفاده از شیشه تمپر شده
 • تمام چسب
 • مقاوم در برابر ضربه و خط و خش
 • نصب آسان
 • وضوح و شفافیت بالا
 • ضخامت 0.15 میلی متر
 • مناسب برای تلفن همراه آیفن 8 پلاس

گلس GH7 آیفن ۷ پلاس هوکو HOCO GLASS IP7 PLUS NANO GH7

 • استفاده از شیشه تمپر شده
 • تمام چسب
 • مقاوم در برابر ضربه و خط و خش
 • نصب آسان
 • وضوح و شفافیت بالا
 • ضخامت 0.15 میلی متر
 • مناسب برای تلفن همراه آیفن 7 پلاس

گلس GH5 آیفن ۷ پلاس هوکو HOCO GLASS IP7 PLUS GH5 3D

 • استفاده از شیشه تمپر شده
 • تمام چسب
 • مقاوم در برابر ضربه و خط و خش
 • نصب آسان
 • وضوح و شفافیت بالا
 • ضخامت 0.15 میلی متر
 • مناسب برای تلفن همراه آیفن 7 پلاس

گلس GH4 آیفن ۷ پلاس هوکو HOCO GLASS IP7 PLUS GH4

 • استفاده از شیشه تمپر شده
 • تمام چسب
 • مقاوم در برابر ضربه و خط و خش
 • نصب آسان
 • وضوح و شفافیت بالا
 • ضخامت 0.15 میلی متر
 • مناسب برای تلفن همراه آیفن 7 پلاس

گلس GH3 آیفن ۷ پلاس هوکو HOCO GLASS IP7 PLUS GH3-PET

 • استفاده از شیشه تمپر شده
 • تمام چسب
 • مقاوم در برابر ضربه و خط و خش
 • نصب آسان
 • وضوح و شفافیت بالا
 • ضخامت 0.15 میلی متر
 • مناسب برای تلفن همراه آیفن 7 پلاس

گلس GH1 آیفن ۷ پلاس هوکو HOCO GLASS IP7 PLUS GH1

 • استفاده از شیشه تمپر شده
 • تمام چسب
 • مقاوم در برابر ضربه و خط و خش
 • نصب آسان
 • وضوح و شفافیت بالا
 • ضخامت 0.15 میلی متر
 • مناسب برای تلفن همراه آیفن 7 پلاس

گلس GH7 آیفن ۷ هوکو HOCO GLASS IP7 GH7

 • استفاده از شیشه تمپر شده
 • تمام چسب
 • مقاوم در برابر ضربه و خط و خش
 • نصب آسان
 • وضوح و شفافیت بالا
 • ضخامت 0.15 میلی متر
 • مناسب برای تلفن همراه آیفن 7

گلس GH5 آیفن ۷ هوکو HOCO GLASS IP7 GH5 3D

 • استفاده از شیشه تمپر شده
 • تمام چسب
 • مقاوم در برابر ضربه و خط و خش
 • نصب آسان
 • وضوح و شفافیت بالا
 • ضخامت ۰.۱۵ میلی متر
 • مناسب برای تلفن همراه آیفن 7

گلس GH4 آیفن ۷ هوکو HOCO GLASS IP7 GH4

 • استفاده از شیشه تمپر شده
 • تمام چسب
 • مقاوم در برابر ضربه و خط و خش
 • نصب آسان
 • وضوح و شفافیت بالا
 • ضخامت ۰.۱۵ میلی متر
 • مناسب برای تلفن همراه آیفن 7

گلس GH3 آیفن ۷ هوکو HOCO GLASS IP7 GH3-PET

 • استفاده از شیشه تمپر شده
 • تمام چسب
 • مقاوم در برابر ضربه و خط و خش
 • نصب آسان
 • وضوح و شفافیت بالا
 • ضخامت ۰.۱۵ میلی متر
 • مناسب برای تلفن همراه آیفن 7